Ett litet barn kan inte och upptäcker inte heller alla faror i trafiken. Genom att anamma några enkla grundregler lär sig barnen att röra sig i trafiken och senare i livet byggs baskunskapen upp.

Pärmen Barn i Trafiken (150 sidor och innehåller 54 folie) gör det lättare att lära ut grunderna till barnen. Innehållet är indelat i tre avdelningar: På land, På vatten/sjön och I kollektivtrafiken.

 

På Land 1

I pärmen koncentreras undervisningen till det första elementet dvs. till landsvägstrafiken.

Pärmen är indelad i sex olika teman:
1. Grunder, 2. Fotgängare, 3. Cyklist, 4. I mörkret, 5. Bilpassagerare, 6. På vintern.

 

På Vatten

I denna avsnitt fokuserar man undervisningen på att hur man ska röra sig i vatten. Vattnet som en element erbjuder barnen en lekplats och när man väl har lärt sig baskunskaperna, erbjuder vattnet också en fritidssysselsättning. När man rör sig i vattnet finns det många olika säkerhetsaspekter man ska komma ihåg, och dessa ska man lära sig så tidigt som möjligt.

Pärmen är indelad i fyra olika delområden:
1. Grunder, 2. Rädsla för vatten och simning, 3. Flytvästar, 4. Att röra sig på isen

 

 

I Kollektivtrafiken

I denna pärm fokuseras budskapet mest till att hur man rör sig i olika kollektivtrafikens färdsmedel, såsom i bussen och i taxi.
Teman är indelade i fyra olika avsnitt:
1. Grunder, 2. Buss, 3. Taxi, 4. Andra kollektiva färdmedel