I Finland skadas årligen c. 800-900 barn under 15 år i trafiken av vilka 40-50 förolyckas. När man tar hänsyn till senaste årens trafikolyckor, dödsantalen i trafiken samt drunkningolyckorna under sommartiderna är det uppenbart att barnen behöver regelbunden trafikupplysning både inom landsvägstrafik som inom vattentrafik.

MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att skaffa till alla första och andra årskurs skolor i Finland sina egna pärmserier angående trafikundervisning på land, vatten och kollektivtrafiken. Dessutom har vi som delmål att skaffa till alla ettans och tvåans elever sina egna arbetsböcker som baserar sig på trafikundervisningsmaterialet. Således skulle trafikupplysningen nå alla barn redan i början på skolåldern.

De första, i Finland unika, trafikundervisningspärmarna har varit i ett landsomfattande bruk ända från 1995. Pärmarna har blivit utvecklade och planerade tillsammans med trafikpedagoger och professionella inom trafiksäkerheten. Pärmarna och arbetsböckerna bekostas av Kouluinfo Oy i Tammerfors.