Barnens egen arbetsbok innehåller Barn på land, på vatten, is kollektivtrafiken samt trafikmärkesavsnittet.

Arbetsboken är ämnad att användas i barnens trafikundervisning tillsammans med Undervisningspärmarna. Varje sida innehåller ett avsnitt där barnen kan rita eller skriva i hur han/hon uppfattar situationen i fråga. Arbetsboken är personlig och den följer barnen genom hela grundskolan.

Barnens egen arbetsbok är utan text enligt rektorers och lärares önskemål. Det erbjuder läraren/handledaren en möjlighet att improvisera uppgifter enligt elevers kunskaper. Arbetsboken erbjuder lärarna också möjligheten att ge hemläxor i trafikundervisningen, vilket möjliggör att trafiksäkerheten tas upp oftare i hemmet också.