Varje trafikolycka där ett barn förolyckas är en allvarlig sak och det bör distribueras tillräckligt med medel för att förebygga såna olyckor. I ett tidigt skede påbörjat upplysning inom trafiksäkerheten är det billigaste och effektivaste sättet att påverka saken. Ett upplysningsarbete inom trafiksäkerheten till barn ända från barndomen ger en stabil grund för en tryggare trafikkultur i framtiden.