Back to Top

Usein kysyttyä

Miksi koulu ei itse osta liikennetyökirjoja?

Kouluilla on aina mahdollisuus osallistua myös hankkeeseen haluamallaan työkirjamäärällä. Liikenneopetus kuuluu kuitenkin koulujemme opetussuunnitelmassa vahvasti ympäristöoppiin, jonka kirjoissa käsitellään joitain liikenneaiheitakin. Määrä on kuitenkin kovin vähäinen maassa, jossa on neljä myös liikenteeseen vaikuttavaa vuodenaikaa. Koska liikenneopetus ei ole oma oppiaineensa, ei siihen ole myöskään varattu erillisiä määrärahoja työkirjahankintoja varten.

Miten liikennetyökirjat hankitaan kouluille?

Liikennetyökirjat hankitaan kouluille Kouluinfo Oy:n toimesta. Otamme aina yhteyttä ensin koulujen rehtoreihin kysyäksemme heidän suostumustaan työkirjojen hankintaan. Samalla keskustelemme rehtorin kanssa eri tavoista käyttää työkirjaa sekä koulussa että kotona vanhempien kanssa. Joskus koulut myös tilaavat työkirjoja meiltä suoraan.

Jos ja kun rehtori antaa meille luvan liikennetyökirjojen hankintaan, hän samalla antaa meille myös tarkan oppilasmäärän, jonka mukaan sitten hankimme työkirjat koululle. Opettajille hankimme samalla omat vastauskirjat heidän työtään tukemaan ja helpottamaan.

Kun lasten lukumäärä on selvillä, otamme yhteyttä koulun lähialueen yrittäjiin ja erilaisiin yhteisöihin. Tarjoamme heille mahdollisuutta lähteä sponsoroimaan oman lähikoulunsa lasten liikenneopetusta haluamallaan liikennetyökirja määrällä. Hankkeessa mukana olevien koulujen määrästä riippuen sponsoroiva taho voi itse valita koulun, jolle haluaa työkirjat sponsroida.  

Hankkeeseen mukaan lähtiessään yritys/yhteisö saa tilausvahvistus/laskun lisäksi kunniakirjan sekä halutessaan tietonsa lahjoittajalistaan, joka lähtee työkirjojen mukana koululle koulun henkilökunnan ja esim. vanhempainillassa myös lasten vanhempien nähtäville. Osa kouluista laittaa lahjoittajalistan myös koulunsa ilmoitustaululle ja nettisivuille. Lahjoittajalista on aina mahdollisuus saada myös sähköisenä.

Jos yrittäjä/yhteisö ei halua tietojaan näkyviin, laitamme lahjoittajalistaan vain nimettömän lahjoituksen kappalemäärineen.

Kun tarvittava työkirjamäärä on saatu hankittua, lähetämme kirjat suoraan koululle. Yrittäjällä/yhteisöllä on aina halutessaan mahdollisuus saada sponsoroimansa työkirjat myös itselleen, jotta pääsee tutustumaan materiaaliin ja viedä työkirjat sitten henkilökohtaisesti koululle.

Liikennetyökirjahanke on aina sekä kouluille että yrityksille/yhteisöille vapaaehtoinen.

Mitä tapahtuu, jos kaikkia liikennetyökirjoja ei saada hankittua?

Liikennetyökirja on tarkoitettu lapselle henkilökohtaiseen käyttöön alakoulun ajaksi. Jos kaikille tarvittaville työkirjoille ei saada sponsoreita, olemme yhteydessä koulun rehtoriin. Sovimme hänen kanssaan esim. hankeajan pidentämisestä, työkirjojen hankinnasta osissa tai työkirjojen hyödyntämisestä pareittain. Aina kuitenkin jokainen hankittu liikennetyökirja lähetetään koululle.

Minkälaista näkyvyyttä sponsoroiva yritys/yhteisö saa?

Hankkeeseen mukaan lähtiessään yritys/yhteisö saa tilausvahvistus/laskun lisäksi kunniakirjan sekä halutessaan tietonsa lahjoittajalistaan, joka lähtee työkirjojen mukana koululle koulun henkilökunnan ja esim. vanhempainillassa myös lasten vanhempien nähtäville. Jotkut koulut laittavat lahjoittajalistan myös koulunsa nettisivuille. Jos yrittäjä/yhteisö ei halua tietojaan näkyviin, laitamme lahjoittajalistaan vain nimettömän lahjoituksen kappalemäärineen.

Jollakin paikkakunnilla paikallislehdet ja isompien yritysten omat julkaisut ovat myös tehneet juttuja liikennetyökirjahankkeista ja työkirjojen luovutuksesta kouluille.

Miksi ei meidän lapsemme koululla ole liikennetyökirjoja?

Liikennetyökirjahankkeen avauksesta sovitaan aina koulun rehtorin kanssa. Joskus hanke voidaan käynnistää myös vara- tai apulaisrehtorin tai sivistystoimenjohtajan luvalla.

Kyseiset tahot päättävät saako koululle ylipäätään hankkia liikennetyökirjat. Työkirjojen hankinta on kiinni myös siitä kuinka paljon paikkakunnalta löytyy sponsorointiin halukkaita yrityksiä ja yhteisöjä. Jos paikkakunnan kaikille kouluille ei sponsoreiden vähyyden vuoksi saada työkirjoja hankittua joka vuosi, pyritään työkirjat hankkimaan vuorovuosin halukkaille kouluille.

Jos haluatte lapsenne luokalle liikennetyökirjat hankittavaksi, on syytä olla yhteydessä joko lapsen opettajaan tai suoraan koulun rehtoriin. Avaamme heidän pyynnöstään hankkeen koululle mahdollisuuksien mukaan joko heti tai kun se on mahdollista sponsoreiden suhteen.

Yksityisillä henkilöillä on luonnollisesti myös mahdollisuus osallistua koulujen hankkeisiin tai tilata liikennetyökirja omalle tai esim. kummilapsilleen meiltä suoraan.

Sivu 2 / 3