Miksi ei meidän lapsemme koululla ole liikennetyökirjoja?

Liikennetyökirjahankkeen avauksesta sovitaan aina koulun rehtorin kanssa. Joskus hanke voidaan käynnistää myös vara- tai apulaisrehtorin tai sivistystoimenjohtajan luvalla.

Kyseiset tahot päättävät saako koululle ylipäätään hankkia liikennetyökirjat. Työkirjojen hankinta on kiinni myös siitä kuinka paljon paikkakunnalta löytyy sponsorointiin halukkaita yrityksiä ja yhteisöjä. Jos paikkakunnan kaikille kouluille ei sponsoreiden vähyyden vuoksi saada työkirjoja hankittua joka vuosi, pyritään työkirjat hankkimaan vuorovuosin halukkaille kouluille.

Jos haluatte lapsenne luokalle liikennetyökirjat hankittavaksi, on syytä olla yhteydessä joko lapsen opettajaan tai suoraan koulun rehtoriin. Avaamme heidän pyynnöstään hankkeen koululle mahdollisuuksien mukaan joko heti tai kun se on mahdollista sponsoreiden suhteen.

Yksityisillä henkilöillä on luonnollisesti myös mahdollisuus osallistua koulujen hankkeisiin tai tilata liikennetyökirja omalle tai esim. kummilapsilleen meiltä suoraan.