Miten liikennetyökirjat hankitaan kouluille?

Liikennetyökirjat hankitaan kouluille Kouluinfo Oy:n toimesta. Otamme aina yhteyttä ensin koulujen rehtoreihin kysyäksemme heidän suostumustaan työkirjojen hankintaan. Samalla keskustelemme rehtorin kanssa eri tavoista käyttää työkirjaa sekä koulussa että kotona vanhempien kanssa. Joskus koulut myös tilaavat työkirjoja meiltä suoraan.

Jos ja kun rehtori antaa meille luvan liikennetyökirjojen hankintaan, hän samalla antaa meille myös tarkan oppilasmäärän, jonka mukaan sitten hankimme työkirjat koululle. Opettajille hankimme samalla omat vastauskirjat heidän työtään tukemaan ja helpottamaan.

Kun lasten lukumäärä on selvillä, otamme yhteyttä koulun lähialueen yrittäjiin ja erilaisiin yhteisöihin. Tarjoamme heille mahdollisuutta lähteä sponsoroimaan oman lähikoulunsa lasten liikenneopetusta haluamallaan liikennetyökirja määrällä. Hankkeessa mukana olevien koulujen määrästä riippuen sponsoroiva taho voi itse valita koulun, jolle haluaa työkirjat sponsroida.  

Hankkeeseen mukaan lähtiessään yritys/yhteisö saa tilausvahvistus/laskun lisäksi kunniakirjan sekä halutessaan tietonsa lahjoittajalistaan, joka lähtee työkirjojen mukana koululle koulun henkilökunnan ja esim. vanhempainillassa myös lasten vanhempien nähtäville. Osa kouluista laittaa lahjoittajalistan myös koulunsa ilmoitustaululle ja nettisivuille. Lahjoittajalista on aina mahdollisuus saada myös sähköisenä.

Jos yrittäjä/yhteisö ei halua tietojaan näkyviin, laitamme lahjoittajalistaan vain nimettömän lahjoituksen kappalemäärineen.

Kun tarvittava työkirjamäärä on saatu hankittua, lähetämme kirjat suoraan koululle. Yrittäjällä/yhteisöllä on aina halutessaan mahdollisuus saada sponsoroimansa työkirjat myös itselleen, jotta pääsee tutustumaan materiaaliin ja viedä työkirjat sitten henkilökohtaisesti koululle.

Liikennetyökirjahanke on aina sekä kouluille että yrityksille/yhteisöille vapaaehtoinen.