Miten liikennetyökirjaa käytetään?

Paras tapa liikennetyökirjojen käyttöön on edelleen se, että opettaja käy yhdessä lasten kanssa kunkin liikenneaiheen läpi esim. liikenneopetuskansion avulla, jonka jälkeen lapset tekevät aiheeseen liittyvät tehtävät joko itsenäisesti tai luokassa yhdessä aihetta pohtien ja siitä keskustellen. Opettajalla on tukenaan oma vastauskirja.

Lisäksi liikennetyökirjoja voidaan pitää pulpettikirjoina ja tehdä tehtäviä eteenpäin aina kun oppitunnilla jää muilta tehtäviltä aikaa. Oikeat vastaukset voidaan käydä jälkikäteen yhdessä läpi tai tarkasta opettajan vastauskirjasta.

Erittäin suositeltava tapa on myös antaa liikennetyökirjasta silloin tällöin kotiläksyäkin, jolloin liikenneasioista syntyy keskustelua myös kotona vanhempien kanssa. Samalla vanhemmatkin pääsevät tutustua liikenneopetusmateriaaliin.