Mikä lasten liikennetyökirja on?

Kouluinfo Oy:n ensimmäinen liikennetyökirja oli tekstitön ja perustui jo aikaisemmin opettajille laadittuihin liikenneopetuskansioihin. Työkirjan joka aukeamalla oli kuvat eri liikenneaiheesta. Tekstittömyyden ajatus oli se, että opettaja käy yhdessä lasten kanssa kansioiden avulla liikenneaiheen läpi, jonka jälkeen lapset voivat kykyjensä mukaan joko piirtää, värittää tai kirjoittaa aiheesta omaan työkirjaansa. Lukutaidon puuttuminen ei siis ollut este työkirjan käytölle.

Koska tekstitön työkirja oli opettajille työläs, päätimme uudistaa sitä. Pohjaksi uudistukselle teimme rehtoreiden ja opettajien keskuudessa markkinointitutkimuksen, jossa tiedustelimme mm. liikennetyökirjojen käyttöä, niiden toimivuutta kouluissa ja opettajakunnan toiveita liikenneopetusmateriaalin kehittämiseksi. Saamiemme vastausten perusteella kehitimme yhdessä alakoulujen ja liikenneopettajien kanssa täysin uudenlaisen lasten liikennetyökirjan.

Uusi lasten liikennetyökirja on 128-sivuinen ja perustuu edelleen jo useimmilla kouluilla oleviin opetuskansioihin. Tutumpien aiheiden lisäksi työkirjaan on lisätty mm. raskaan liikenteen osuutta liikenteessä, jotta lapset ymmärtäisivät mitä erityispiirteitä isoilla autoilla on liikenteessä mm. lasten näkyvyyden ja autojen jarrutusmatkojen suhteen.

Liikennetyökirja on tarkoitettu oppilaalle henkilökohtaiseen käyttöön koko alakoulun ajaksi eli kuudeksi vuodeksi. Siinä on n. 20 sivua selkeitä liikenneaiheisia ja vuodenaikojen mukaan vaihtuvia tehtäviä jokaiselle vuosiluokalle. Liikenneaiheet sisältävät lapsen liikkumisen maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä lisäksi kattavan paketin liikennemerkkejä. Ensi painos uudistuneesta liikennetyökirjasta ilmestyi huhtikuussa 2012. Vuonna 2014 siihen tehtiin vielä muutama parannus.