Mikä Kouluinfo Oy on?

Kouluinfo Oy on tamperelainen yritys, joka on erikoistunut lasten liikenneopetusmateriaalin kehittämiseen ja kustantamiseen. Olemme ainoa taho Suomessa joka tässä laajuudessaan tuottaa lasten liikenneopetusmateriaalia ilman julkista rahoitusta.

Tuotteitamme ovat opettajille suunnatut liikenneopetuskansiot sekä lasten liikennetyökirjat. Kouluinfon tuotteisiin kuuluu myös Pikkuvälkky-kansiosarja, joka on erityisesti ensimmäistä kertaa vanhemmiksi aikovien ja vanhemmiksi tulevien tietopankki.

Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen liikenteessä kuoli keskimäärin kahdeksan ja loukkaantui 560 lasta joka vuosi. Suurin osa menehtymiseen johtaneista liikenneonnettomuuksista sattui taajamien ulkopuolella, loukkaantumisista taas taajamien liikenteessä. Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille heidän ylittäessään katua tai tietä lähiympäristössään lähellä kotiaan. Näiden ikävien onnettomuuksien vuoksi koko alakoulun ajan kestävä liikennekasvatus on huomattavan tärkeää.

Hukkuminen on kolmanneksi suurin lasten ja nuorten tapaturmainen kuolinsyy vesiliikenteessä. Uima- ja vesipelastukseen liittyvät taidot luovat perustan lasten ja nuorten vesiturvallisuudelle. Taitoja on syytä lisätä yhteistyössä peruskoulun, kodin, harrastusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Suurin osa lasten liikenneonnettomuuksista ei tilastoida, sillä vain poliisin tietoon tulleet lasten liikenneonnettomuudet raportoidaan virallisissa tilastoissa. Useat sairaala- tai terveyskeskushoitoa vaativat liikenneonnettomuudet eivät siksi näy tilastoissa.

KOULUINFON TAVOITE

Tavoitteemme on järjestää kaikille Suomen ensimmäisille ja toisille luokille omat kansiosarjat liikenneopetuksesta maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä perusliikennemerkeistä. Lisäksi päämääränämme on saada kaikille kyseisten luokkien oppilaille omat opetuskansioihin perustuvat liikennetyökirjat. Näin liikennekasvatus tavoittaisi kaikki lapset jo heti alakoulun alussa ja tärkeää liikennekasvatuksen määrää saataisiin vähitellen lisättyä.

Luomalla lapselle suunnattua liikenneopetusmateriaalia pyrimme vähentämään lasten liikennetapaturmien määrää Suomessa. Jatkuvalla ennaltaehkäisevällä liikenneopetuksella lapsi oppii liikenteen perussäännöt sekä karttamaan liikenteen erilaisia vaaratilanteita. Kouluinfon materiaalilla opetamme lapsille pienestä pitäen oikeat pelisäännöt liikenteessä ja edistämme meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.

Toimintavuosia Kouluinfolle on liikenneasioiden parissa kertynyt jo yli 13.

Kouluinfo Oy on Suomen yrittäjien ja Education Export Finlandin jäsen.