Back to Top

Usein kysyttyä

Mikä Kouluinfo Oy on?

Kouluinfo Oy on tamperelainen yritys, joka on erikoistunut lasten liikenneopetusmateriaalin kehittämiseen ja kustantamiseen. Olemme ainoa taho Suomessa joka tässä laajuudessaan tuottaa lasten liikenneopetusmateriaalia ilman julkista rahoitusta.

Tuotteitamme ovat opettajille suunnatut liikenneopetuskansiot sekä lasten liikennetyökirjat. Kouluinfon tuotteisiin kuuluu myös Pikkuvälkky-kansiosarja, joka on erityisesti ensimmäistä kertaa vanhemmiksi aikovien ja vanhemmiksi tulevien tietopankki.

Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen liikenteessä kuoli keskimäärin kahdeksan ja loukkaantui 560 lasta joka vuosi. Suurin osa menehtymiseen johtaneista liikenneonnettomuuksista sattui taajamien ulkopuolella, loukkaantumisista taas taajamien liikenteessä. Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille heidän ylittäessään katua tai tietä lähiympäristössään lähellä kotiaan. Näiden ikävien onnettomuuksien vuoksi koko alakoulun ajan kestävä liikennekasvatus on huomattavan tärkeää.

Hukkuminen on kolmanneksi suurin lasten ja nuorten tapaturmainen kuolinsyy vesiliikenteessä. Uima- ja vesipelastukseen liittyvät taidot luovat perustan lasten ja nuorten vesiturvallisuudelle. Taitoja on syytä lisätä yhteistyössä peruskoulun, kodin, harrastusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Suurin osa lasten liikenneonnettomuuksista ei tilastoida, sillä vain poliisin tietoon tulleet lasten liikenneonnettomuudet raportoidaan virallisissa tilastoissa. Useat sairaala- tai terveyskeskushoitoa vaativat liikenneonnettomuudet eivät siksi näy tilastoissa.

KOULUINFON TAVOITE

Tavoitteemme on järjestää kaikille Suomen ensimmäisille ja toisille luokille omat kansiosarjat liikenneopetuksesta maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä perusliikennemerkeistä. Lisäksi päämääränämme on saada kaikille kyseisten luokkien oppilaille omat opetuskansioihin perustuvat liikennetyökirjat. Näin liikennekasvatus tavoittaisi kaikki lapset jo heti alakoulun alussa ja tärkeää liikennekasvatuksen määrää saataisiin vähitellen lisättyä.

Luomalla lapselle suunnattua liikenneopetusmateriaalia pyrimme vähentämään lasten liikennetapaturmien määrää Suomessa. Jatkuvalla ennaltaehkäisevällä liikenneopetuksella lapsi oppii liikenteen perussäännöt sekä karttamaan liikenteen erilaisia vaaratilanteita. Kouluinfon materiaalilla opetamme lapsille pienestä pitäen oikeat pelisäännöt liikenteessä ja edistämme meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.

Toimintavuosia Kouluinfolle on liikenneasioiden parissa kertynyt jo yli 13.

Kouluinfo Oy on Suomen yrittäjien ja Education Export Finlandin jäsen.

 

Mikä lasten liikennetyökirja on?

Kouluinfo Oy:n ensimmäinen liikennetyökirja oli tekstitön ja perustui jo aikaisemmin opettajille laadittuihin liikenneopetuskansioihin. Työkirjan joka aukeamalla oli kuvat eri liikenneaiheesta. Tekstittömyyden ajatus oli se, että opettaja käy yhdessä lasten kanssa kansioiden avulla liikenneaiheen läpi, jonka jälkeen lapset voivat kykyjensä mukaan joko piirtää, värittää tai kirjoittaa aiheesta omaan työkirjaansa. Lukutaidon puuttuminen ei siis ollut este työkirjan käytölle.

Koska tekstitön työkirja oli opettajille työläs, päätimme uudistaa sitä. Pohjaksi uudistukselle teimme rehtoreiden ja opettajien keskuudessa markkinointitutkimuksen, jossa tiedustelimme mm. liikennetyökirjojen käyttöä, niiden toimivuutta kouluissa ja opettajakunnan toiveita liikenneopetusmateriaalin kehittämiseksi. Saamiemme vastausten perusteella kehitimme yhdessä alakoulujen ja liikenneopettajien kanssa täysin uudenlaisen lasten liikennetyökirjan.

Uusi lasten liikennetyökirja on 128-sivuinen ja perustuu edelleen jo useimmilla kouluilla oleviin opetuskansioihin. Tutumpien aiheiden lisäksi työkirjaan on lisätty mm. raskaan liikenteen osuutta liikenteessä, jotta lapset ymmärtäisivät mitä erityispiirteitä isoilla autoilla on liikenteessä mm. lasten näkyvyyden ja autojen jarrutusmatkojen suhteen.

Liikennetyökirja on tarkoitettu oppilaalle henkilökohtaiseen käyttöön koko alakoulun ajaksi eli kuudeksi vuodeksi. Siinä on n. 20 sivua selkeitä liikenneaiheisia ja vuodenaikojen mukaan vaihtuvia tehtäviä jokaiselle vuosiluokalle. Liikenneaiheet sisältävät lapsen liikkumisen maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä lisäksi kattavan paketin liikennemerkkejä. Ensi painos uudistuneesta liikennetyökirjasta ilmestyi huhtikuussa 2012. Vuonna 2014 siihen tehtiin vielä muutama parannus.

 

Miten liikennetyökirjaa käytetään?

Paras tapa liikennetyökirjojen käyttöön on edelleen se, että opettaja käy yhdessä lasten kanssa kunkin liikenneaiheen läpi esim. liikenneopetuskansion avulla, jonka jälkeen lapset tekevät aiheeseen liittyvät tehtävät joko itsenäisesti tai luokassa yhdessä aihetta pohtien ja siitä keskustellen. Opettajalla on tukenaan oma vastauskirja.

Lisäksi liikennetyökirjoja voidaan pitää pulpettikirjoina ja tehdä tehtäviä eteenpäin aina kun oppitunnilla jää muilta tehtäviltä aikaa. Oikeat vastaukset voidaan käydä jälkikäteen yhdessä läpi tai tarkasta opettajan vastauskirjasta.

Erittäin suositeltava tapa on myös antaa liikennetyökirjasta silloin tällöin kotiläksyäkin, jolloin liikenneasioista syntyy keskustelua myös kotona vanhempien kanssa. Samalla vanhemmatkin pääsevät tutustua liikenneopetusmateriaaliin.

Kuka liikennetyökirjan on tehnyt?

Lasten liikennetyökirja on Kouluinfo Oy:n oma tuote, joka on tehty yhdessä alakoulun opettajien ja liikenneopettajien kanssa. Työkirja on siis tarkistettu sekä opetussuunnitelmaa että tieliikennelakia vastaavaksi. Tehtävien laatijalla on myös lähes 20 vuoden kokemus lasten liikenneopetuksesta ja opetusmateriaalin kehittämisestä.

Mitä liikennetyökirja maksaa?

Lasten liikennetyökirjan hinta on á 30 euroa (15.8.2016 alkaen). Hinta sisältää arvonlisäveron, eikä laskuun tule muita kuluja. Koska liikennetyökirja on tarkoitettu koko alakoulun ajaksi, tulee kustannukseksi 5 euroa/vuosiluokka.

Sivu 1 / 3