Pieni lapsi ei pysty vielä hahmottamaan liikennettä kokonaisuutena eikä huomaamaan kaikkia liikenteen vaaroja. Perusasiat oppimalla lapsi kuitenkin selviää liikenteen mukana ja iän karttuessa taidot yhä kasvavat.

Liikenneopetuskansioiden tarkoituksena on opettaa liikenteessä käyttäytymisen perusasioita lapsille. Kansiosarja koostuu neljästä aihealueittain jaetusta kansiosta: lapsen liikkumisesta maalla, vesillä, joukkoliikenteessä sekä lisäksi perusliikennemerkit. Liikennetilanteita käydään läpi kuvien avulla ja jokaista kuvaa tukee opettajalle/ohjaajalle suunnattu teksti, jossa kerrotaan mitä kuvassa tapahtuu.

 

Maalla 1 -kansio

Tässä kansiossa keskitytään lapsen maalla liikkumiseen. Kansiossa kerrotaan miten eri liikennetilanteissa pitää käyttäytyä ja miksi.

Kansion aiheet on jaettu kuuteen osaan:
1. Perusteet, 2. Jalankulkijana, 3. Polkupyöräilijänä, 4. Pimeällä, 5. Auton matkustajana ja 6. Talvella.

Kansiossa on 75 sivua ja se sisältää 30 opetuskalvoa.

 

Maalla 2 -kansio

Tämä kansio on opettajan käsikirja peruskouluikäisille, jo itsenäisesti liikenteessä liikkuville lapsille. Sisältö painottuu muutamien yleisten aiheiden lisäksi pääasiassa liikennemerkkien sanomaan. Liikennesääntöjen oppiminen, niiden noudattaminen ja oikeat asenteet ovat tie turvalliseen liikkumiseen.

Kansiossa on 63 sivua ja se sisältää 30 opetuskalvoa.

 

 

Vesillä -kansio

Tässä kansiossa keskitytään vesillä olemiseen. Vesi elementtinä tarjoaa lapselle uimataidon oppimisen myötä myös ajanvietemahdollisuuden. Näihin asioihin liittyy monia turvallisuusseikkoja, jotka on opittava mahdollisimman nuorena.

Kansion aiheet on jaettu neljään osaan:
1. Perusteet, 2. Vedenpelko ja uiminen, 3. Pelastusliivit ja 4. Liikkuminen jäällä.

Kansiossa on 63 sivua ja se sisältää 27 opetuskalvoa.

 

 

Joukkoliikenteessä -kansio

Tässä kansiossa keskitytään lapsen liikkumiseen erilaisissa joukkoliikennevälineissä.

Kansion aiheet on jaettu neljään osaan:
1. Perusteet, 2. Linja-auto, 3. Taksi ja 4. Muut joukkoliikennevälineet.

Kansiossa on 71 sivua ja se sisältää 31 opetuskalvoa.