Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen tieliikenteessä kuoli keskimäärin kahdeksan ja loukkaantui 560 lasta joka vuosi. Suurin osa menehtymiseen johtaneista liikennetapaturmista sattui taajamien ulkopuolella, loukkaantumisista taas taajamien liikenteessä. Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille heidän ylittäessään katua tai tietä lähiympäristössään, kotikadullaan. Näiden ikävien tapahtumien vuoksi säännöllinen koko alakoulun ajan kestävä liikennekasvatus on ensiarvoisen tärkeää.

Hukkuminen on kolmanneksi suurin lasten ja nuorten tapaturmainen kuolinsyy vesiliikenteessä. Uima- ja vesipelastukseen liittyvät taidot luovat perustan lasten ja nuorten vesiturvallisuudelle. Taitoja on syytä vahvistaa yhteistyössä peruskoulun, kodin, harrastusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Suurin osa lasten liikenneonnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle, sillä vain poliisin tietoon tulleet lasten liikenneonnettomuudet raportoidaan virallisissa tilastoissa. Monet sairaala- tai terveyskeskushoitoa vaativat liikenneonnettomuudet eivät siksi näy tilastoissa.

TAVOITE

Tavoitteemme on hankkia kaikille Suomen ensimmäisille ja toisille luokille omat kansiosarjat liikenneopetuksesta maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä perusliikennemerkeistä. Lisäksi tavoitteenamme on saada kaikille kyseisten luokkien oppilaille omat opetuskansioihin perustuvat liikennetyökirjat. Näin liikenneopetus tavoittaisi kaikki lapset jo heti alakoulun alussa ja tärkeää liikenneopetuksen määrää saataisiin vähitellen lisättyä.

Tuottamalla lapselle suunnattua liikenneopetusmateriaalia pyrimme vähentämään lasten liikenneonnettomuuksien määrää suomessa. Säännöllisellä ennaltaehkäisevällä liikenneopetuksella lapsi oppii liikenteen perussäännöt sekä välttämään liikenteen erilaisia vaaratilanteita. Opettamalla lapsille pienestä pitäen oikeat pelisäännöt liikenteessä, parannamme meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.